Du er her:
Rosmersholm (1886)
Lykke, – kære Rebekka, – lykke, det er først og fremst den stille, glade, trygge følelse af skyldfrihed.
(Johannes Rosmer, 3. akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2009
1. utgave 1886
Folkeutgaven, bd. 8 1900
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, III.2 1886
Replikkutkast NBO Ms.4° 1291e 1886
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1291d 1886
Notat NBO Ms.4° 1291a, bl. 5v 1886
Personliste NBO Ms.4° 1291a, bl. 5r 1886
Bibliotekets innbinding NBO Ms.4° 1291a-b (Hvide heste & Rosmersholm) 1885/86