Du er her:
Peer Gynt (1867)
Blandt samtlige mine bøger anser jeg «Peer Gynt» for den,
der mindst egner sig til at forståes udenfor de skandinaviske lande.

(brev til den tyske oversetteren Ludwig Passarge 19. mai 1880)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2007
1. utgave 1867
2. utgave 1867
3. utgave 1874
4. utgave 1876
5. utgave 1881
6. utgave 1885
7. utgave 1886
8. utgave 1891
9. utgave 1893
10. utgave 1896
Folkeutgaven, bd. 3 1898
11. utgave 1899
12. utgave 1903
13. utgave 1906
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt ekspl. av 6. utg. med egenhendige rettelser NBO Ms.4° 4461 1885
Trykt ekspl. av 2. utg. med egenhendige rettelser NBO Ms.8° 894 1874
Trykkmanuskript KBK 262, 4°, I.2 1867
Arbeidsmanuskript KBK 2869, 4°, 2 1867
Fragment av sceneplan NBO Ms.8° 1940 [1867]