Du er her:
Når vi døde vågner (1899)
Du saʼ, at du vilde taʼ mig med dig op på et højt berg og vise mig al verdens herlighed.
(Fru Maja, 1. akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2010
1. utgave 1899
Londonutgave 1899
2. utgave 1899
Folkeutgaven, bd. 10 1902
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, IV.4 1899
Arbeidsmanuskript NBO Ms.4° 1119b 1899
Notater/utkast NBO Ms.4° 1119a, bl. 1 og 7 1899
Notater/utkast NBO Ms.4° 1119a, bl. 2-5 1899
Notater/utkast NBO Ms.4° 1119a, bl. 6 1899
Bibliotekets innbinding* NBO Ms.4° 1119a 1899
*Flere notater og arbeidsmanuskripter er av biblioteket samlet under signaturen NBO Ms.4° 1119a. HIS gjengir de ulike delene i NBO Ms.4° 1119a hver for seg. I kildelisten ovenfor inngår både bibliotekets ordning med samlede utkast og HIS' ordning av utkastene hver for seg.