Du er her:
Kjærlighedens Komedie (1862)
Og har jeg end sejlet min Skude paa Grund,
O, saa
var det dog dejligt at fare!
(Kor af Falk og Studenterne, 3. Akt)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2008
1. utgave 1862
2. utgave 1867
3. utgave 1873
4. utgave 1877
5. utgave 1884
6. utgave 1891
7. utgave 1895
Folkeutgaven, bd. 2 1898
8. utgave 1899
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt eksemplar av 2. utg. med rettelser NBO Ms.8° 1922 1862
Trykkmanuskript til forord til 2. utg. NBO Ms.8° 955a 1862
Trykt eksemplar av 1. utg. med rettelser NBO Ms.8° 955 1862
Arbeidsmanuskript (4 replikker) NBO Ms.4° 1394 1862
Arbeidsmanuskript til akt 1, 2 og 3 UBiT Ms. Oct 375a 1862
Arbeidsmanuskript til akt 1, scene 1 UBiT Ms. Oct 375b 1862
Arbeidsmanuskript til akt 1, scene 3 UBiT Ms. Oct 375c 1862
Bibliotekets innbinding* UBiT Ms. Oct 375 1862
*Flere notater og arbeidsmanuskripter er av biblioteket samlet under signaturen UBiT Ms. Oct 375. HIS gjengir de ulike delene i UBiT Ms. Oct 375 hver for seg. I kildelisten ovenfor inngår både bibliotekets ordning med samlede utkast og HIS' ordning av utkastene hver for seg.