Digte (1871)
Digte utkom i 1871. Flere nye dikt ble lagt til i utgavene fra 1875, 1886 og Folkeutgaven, 1899. I et intervju i 1898 sier Ibsen om diktene at «de små djævle skulde aldrig være trykt» (HU XIX, s. 217).
Les Digte
Rettet og kommentert versjon av 1. utg.
Tekstarkiv
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Versjon Beskrivelse År
1. utgave 1871
2. utgave 1875
3. utgave 1879
4. utgave 1882
5. utgave 1886
6. utgave 1891
7. utgave 1896
Folkeutgaven 1899
8. utgave 1901
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykkfeillliste for 2. utg. NBO Ms.4° 1113h mars 1879
Liste over påtenkte nye dikt til 2. utg. NBO Ms.8° 1928 [1872-74]
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, II.2 våren 1871
Arbeidsmanuskript* NBO Ms. 4° 1110b tidlig i 1871
Avskrift med egenhendige rettelser NBO Ms. 4° 1110a 1870
*Arbeidsmanuskriptet NBO Ms. 4° 1110b gjengis slik det er innbundet av biblioteket. Flere dikt er splittet opp og satt sammen i feil rekkefølge.