Du er her:
Brand (1866)
Brand er mig selv i mine bedste øjeblikke
(brev til den danske journalisten Peter Hansen 28. oktober 1870)
Sammenlign ulike versjoner av teksten
Tekstarkiv og bakgrunnsstoff
I tabellene under står alle tekstkilder som inngår i tekstarkivet. Klikk på en tekstkilde for å lese den.
 
Trykt utgave Beskrivelse År
Henrik Ibsens skrifter Rettet og kommentert utgave av 1. utgave 2007
1. utgave 1866
2. utgave 1866
3. utgave 1866
4. utgave 1866
5. utgave 1868
6. utgave 1871
7. utgave 1874
8. utgave 1876
9. utgave 1881
10. utgave 1885
11. utgave 1889
12. utgave 1892
13. utgave 1895
14. utgave 1898
Folkeutgaven 1898
15. utgave 1903
16. utgave 1905
 
Manuskript Manuskriptsignatur År
Trykt eksemplar med rettelser NBO Ms.8° 1925 1871
Trykkmanuskript KBK Collin 262, 4°, I.1.2 1865
Arbeidsmanuskript KBK Collin 262, 4°, I.1.1 1865