Du er her:
Om teksten:[Den nyeste tids naturforskere]
Datering:[1881]
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene

[DEN NYESTE TIDS NATURFORSKERE]

[1881]

NBO Ms.8° 1219:1

 
 
Faksimile
1.

Den nyeste tids naturforskere er
mere og mere kommen til den erken‐
delse at foreteelserne på det område,
som deres videnskab omfatter, igrun‐
den hviler på et meget lidet antal na‐
turlove, at, alt eftersom forskningen og den
deraf flydende erkendelse skrider fremad,
dette antal stadigt formindskes, og at vi
{ <...> }rimeligvis engang vil komme til at stand‐
se foran den opdagelse at der i virkelig‐
heden kun gives en eneste sådan lov, –
hvis der overhovedet gives nogen.

Men der er en iagttagelse, som natur‐
forskerne ikke har nogen foranledning
til at gøre eller videnskabeligt befatte
sig med, og det er den, at denne samme
forenkling af lovene udstrækker sig
til områder, hvormed de lærde herrer
endnu ikke har fundet sig foranlediget
til i nogen mærkbar grad at beskæf‐
tige sig.
der ligger udenfor deres om
˹fag˺ råde , ja, at den udstrækker sig til alle
områder, og at den gælder for områder
sig imellem, der er indbyrdes forskellige,
og tilsyneladende uensartede.

Den tid ligger ikke så langt tilbage, –
hvis den overhovedet er tilbagelagt, –
 
 
Faksimile
da en dygtig og solid fabrikant eller hånd‐
værker ikke vilde føle sig ubehagelig be‐
rørt ved at se sin forretning ligestillet med
noget som ligned digterisk forfatterskab, og
på den anden side er det, især i aviserne,
sædvanligt at se en ringeagtet digterproduk‐
tion betegnet som noget «håndværksmæssigt».

Loven for hånd fabri håndværkeren og for
digteren er imidlertid ganske den samme.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her