Du er her:
Om teksten:Parti fra Elstad i Gudbrandsdalen
Illustreret Nyhedsblad (søndag, nr. 33, 11. årg.)
Datering:17.08.1862
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
PARTI FRA ELSTAD I GUDBRANDSDALEN
Der gives visse Strøg i vort Land, som nu engang har faaet Hævd paa at skulle staae i Ry for sine Naturskjønheder, f. Ex. Mjøsen og den nedre Deel af Gudbrandsdalen, og dog er det kun høist betingelsesviis at disse Strøg kan kaldes smukke. Paa en blikstille blank Solskinsdag faar Mjøsen med sine Omgivelser vistnok et Præg, som man hos os er tilbøielig til at kalde italiensk, men eensformig bliver den ligefuldt; saagodtsom intetsteds støder man paa noget Parti, der kunstnerisk lod sig samle; Linierne ere eensformige og udtryksløse, og den brogede Blanding af Ager, Eng og Skov giver Landskabet et uroligt, spettet Udseende, som aldrig kan virke behageligt paa Farvesandsen. Nogle Mile opigjennem har Gudbrandsdalen omtrent samme Charakteer, skjønt Elven her rigtignok bringer lidt mere Afvexling ind. Undtagelser gives dog hist og her, saaledes ved Elstad, hvor man fra den høitliggende Gaard har en herlig Udsigt over Lougen baade opefter og nedefter. Som Stoppested for Reisende kan Elstad ikke noksom prises; det ligger kun 5 Mile fra Lillehammer, og paa den nye Chaussée reiser man med Diligencen baade bekvemt og billigt. Fortræffelige Folk og en god Beværtning vil man finde her, ja, selv et godt indrettet Styrtebad, en Indretning som man forgjæves vil sukke efter den hele lange Vei gjennem Dalen lige til Veblungsnæsset, og selv om det findes her skal jeg lade være usagt.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her