Du er her:
Om teksten:Dandserinderne Healey
Illustreret Nyhedsblad (søndag, nr. 19, 8. årg.)
Datering:08.05.1859
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[DANDSERINDERNE HEALEY]
Dandserinderne Healey. Søstrene Christine og Agnes Healey, der i denne Tid med stort Bifald optræde paa det norske Theater, og hvis Billede vi i følgende Nummer skulle give, ere fødte i London og have faaet deres første Uddannelse ved Drurylane‐Theatret. Ved dette Theater saavelsom ved den italienske Opera i Lycæum, samt ved det kongelige Theater i Edingburg og Glasgow, have de optraadt i mangfoldige betydelige Solopartier, ligesom flere Divertissements og Charakteerdandse ere særskilt komponeerte for dem. Det sidste Aar have de tilbragt i Kjøbenhavn for under Bournonvilles Veiledning yderligere at uddanne sig. Det kunstneriske Standpunkt hvorpaa de allerede, uagtet deres unge Alder (18 og 16 Aar), befinde sig, saavelsom deres naturlige Talent og Ynde, spaar dem en ærefuld Fremtid.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her