Du er her:
Om teksten:[Shakspeares «Hamlet»]
[Forhåndsomtale]
Bergensposten
Datering:22.07.1855
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[SHAKSPEARES «HAMLET»]
 
 
Faksimile
Af Adresseavisen for idag sees, at Hr. Mantzius, kgl. Skuespiller fra Kjøbenhavn, paa Mandag agter at forelæse Shakspeares «Hamlet.» At anbefale denne Oplæsning turde hersteds maaske ikke være overflødigt, da man vel kun hos en ringere Del af det dannede Publikum kan forudsætte nogen grundig Kundskab om den overveiende Betydning Shakspeare har for den hele skandinaviske Kunst, saameget mere, da hans Værker hidindtil have været udelukkede fra vort Repertoire.
At Sandsen for denne uopnaaede Digter vaktes, maa derfor ansees særdeles ønskeligt, og en bedre Leilighed dertil end den nu forhaandenværende tør vel næppe paa længere Tid hersteds kunne paaregnes.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her