Du er her:
Om teksten:[Jfr. Anne Dorthea Freymann]
[Anmeldelse/attest]
Bergens Stiftstidende (søndag, nr. xx)
Datering:31.07.1853
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[JFR. ANNE DORTHEA FREYMANN]
Fredagen den 15de Juli 1853, Kl. 12 Formiddag, lod Jfr. Anne Dorthea Freymann sig paa Pelloths Sal høre for en liden Kreds af begge Kjøn. Uagtet hun fremtraadte uden Kostume og Belysning, havde vi dog rig Anledning til at bemærke og forbauses over det høist Eiendommelige i hendes Præstation. Hendes Hovedfag lader til at være det Komiske, og man kan ei andet end paaskjønne hendes høist agtværdige Bestræbelser for at sætte sig ind i «Bonden i det russiske Dampbad», saameget mere som man strængt taget ikke kan nægte, at hendes Kjøn maa lægge hende ikke faa Vanskeligheder i Veien. Med de bedste Ønsker for hendes Vel, meddele vi paa hendes eget Forlangende ovenstaaende Velmente.
W. Hesselberg. Henr. Ibsen. A. Mantzius.
Christopher Bøgh. Lyder Bøgh.

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her