Du er her:
Om teksten:Bergen den 22de Oktober
Bergens Stiftstidende (torsdag, nr. 85, 12. årg.)
Datering:23.10.1851
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
BERGEN DEN 22de OKTOBER
«Bergenske Blade» have endelig fundet den Mand, som de søgte. Hr. Candidatus magisterii P. J. Stub er optraadt som Theaterkritikus. Hr. Stub er ikke ukjendt i vor lille literære Verden. Han har under Navn skrevet endeel i vore Christianiablade i et for ham eget Genre. Upaatvivlelig vilde «B. Bl.» have Grund til at glæde sig over, at en Mand, som erklærer sig at staa saa «aldeles udenfor Partierne» er optraadt som en Ultra i deres egen Retning, saafremt ikke Hr. Stubs Genre, nemlig det Latterlige, dog maa kaste en liden Reflex tilbage paa det Blad, som endnu «indulgerer» Samme. Fremdeles et Par Anmeldelser som den sidste, og Hr. Stub vil kunne afgive et brugeligt Emne for Farcen. Den komiske Effekt ved Hr. Stub, naar han saaledes fremstiller sig i Tableau, ligger i den uudgrundelige Alvorlighed, hvormed han fuldt og fast synes overbeviist om Værdien af hva Personen P. J. Stub erklærer for godt eller slet, den Vigtighed, hvormed Personen P. J. Stub afgiver Eragtninger saalunde: «Hr Bruuns Spil var dorskt og søvnigt» (!) – – «Med alt dette maa det dog bemærkes, at Hr. Bruun røbede Talent.» – – «Imidlertid røbede Jomfru Johannesen dog Talent!» – – «Meest lovende med Hensyn til Stemmen var Jomfru Johannesen» – – o. s. v. o. s. v.
Glandspunktet i Hr. Stubs Genre maatte vel være hans poetiske Udviklinger af Albeks «Nobelhed,» Aagoths «Ahnelser» og Echoet mellem Theatrets Fjeldvægge, saafremt hans Ivren mod Bombast og Svulst[Forfatternote: Hr. Stub siger: «Jeg havde i Christiania læst Stiftstidendens hule Lovtaler – – hule og smagløse Lovtaler – – svulstige og bombastiske Panegyrikker.»] ikke maatte tilkjendes den høieste Priis; thi visstnok ligger der noget usigelig Morsomt i at høre Deklamationer om Aagoths «Adel, Ynde og Rolighed,» om hendes «dybe og sværmeriske Kjærlighed» (!?), «hendes høie, klangfulde og følelsesfulde Stemme;» «den bærer jo hele det rige, fulde overstrømmende Aandeliv paa sine flygtige Vinger;» men at høre en Forfatter som Hr. Stub ivre mod det Hule og Smagløse, mod Bombast og Svulst, det er dog aldeles ubetaleligt! – Vi gratulere Bergenske Blade!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her