Du er her:
Om teksten:Godtkjøbsartikler
«Manden»/Andhrimner (nr. 12, 2. kvartal)
Datering:22.06.1851
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
GODTKJØBSARTIKLER
Som bekjendt, maatte Sorenskriver Rasch paa Grund af Sygelighed forlade Thinget, og dette erholdt som Vederlag – en Daler! Sandelig, Taxten er ikke ublu; eller skulde virkelig en Daler være Middelværdien pr. Stykke af Thingmænd iaar?

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her