Du er her:
Om teksten:[Holbergs politiske Kandestøber]
[Anmeldelse]
«Manden»/Andhrimner (nr. 2, 1. kvartal)
Datering:12.01.1851
Avansert visning Innstillinger for teksten Nedlastinger
Sammenligne
forskjellige utgaver
av teksten
Gå til avansert visning
Vis utgaveopplysninger
Vis tekstgrunnlag/manuskriptbeskrivelse
Vis oversettelse
Vis informasjon om teksten
xml, pdf
Om verket
Les mer om tekstene
[HOLBERGS POLITISKE KANDESTØBER]
Isøndags opførtes paa Theatret Holbergs politiske Kandestøber; det hele Stykke, og fornemmelig Kraftudtrykkene i Samme fandt fortræffelig Gjenklang hos Publikum, (det var, som sagt, Søndag); Hr. Hagen som Henrik og den lille Bologneser som «Borgmesterindens» Skjødehund høstede især Publikums udeelte Bifald.
Derefter opførtes «en Nat i Roeskilde,» hvori Hr. Nielsen havde overtaget Rosenkildes Rolle, naturligviis til det «toneangivende» Publikums største Moro; ved Tæppets Fald hørtes imidlertid modstridende Opinionsyttringer, idet Nogle hyssede, Andre klappede, – Endeel forsøgte paa at fremkalde Hr. Hagen og en enkelt Stemme raabte endog paa Hr. Nielsen; dog dette Sidste var vel kun en satirisk Snært til de «Toneangivende.»
Ithorsdags gik atter Kandestøberen over Scenen, men modtoges temmelig koldt, – arme Holberg! du passer ikke længere for et Hverdagspublikum!

Forklaringer

Vis kommentarer i teksten
Tegnforklaring inn her