• Brev
    Registrant: [NIELS JACOB EMIL] NILS WICKSTRØM
    Leveår: 1848–79
    Kort beskrivelse: norsk sceneinstruktør.
1866 student fra Nissens skole. Livnærte seg deretter ved privatundervisning og lærervikariater. 1875 på studiereise i Europa for å studere teater. Debuterte 1876 ved Christiania Theater, men reiste kort tid etter til Bergen og var fra mars 1876 til sin død Bergens Nationale Scenes første instruktør. Bestrebet seg på å sette opp norske stykker. Av Ibsen satte han opp Hærmændene paa Helgeland (1876), De Unges Forbund (1877), Samfundets Støtter (1877, norsk premiere), fjerde akt av Brand (1877/78 og 1878/79), Kongsemnerne (1879) og Kjærlighedens Komedie (1879). Døde 1. desember 1879 (NBL 2. utg.; NBO RB 1870).
 
Omtalt iKommentar
Kristiania Norske Theater 3/3 1862  
B.E. Bendixen 11/3 1879  
B.E. Bendixen 27/1 1880