• Brev
    Registrant: WILLIAM SHAKESPEARE
    Leveår: 1564–1616
    Kort beskrivelse: engelsk dikter.
Skrev både lyrikk og drama. Blir vanligvis tilskrevet forfatterskapet av 36 skuespill, blant dem Romeo and Juliet, A Midsummer Night’s Dream, The Merchant of Venice, Julius Cæsar, As You Like It, Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth, The Winter’s Tale, The Tempest og Henry VIII. Shakespeare oppnådde vedvarende popularitet på scenen. Rundt 1800 bidro den tyske resepsjon (Herder, Goethe, A.W. Schlegel) til å se hans verker mer som diktning enn som teater (SNL). Ibsen behersket ikke engelsk, men i begynnelsen av 1800-tallet var Shakespeare tilgjengelig både i tysk og dansk oversettelse. Ibsen så Shakespeare på scenen første gang i København 1852 og senere på samme reise i Dresden. Sancthansnatten (1853) viser påvirkning fra A Midsummer Night’s Dream. 1855 satte Ibsen opp sitt eneste Shakespeare-stykke, en adaptasjon av As You Like It (Livet i Skoven). Samme år holdt han foredrag i Foreningen af 22. December i Bergen om Shakespeares innflytelse på nordisk kunst (ingen kilder til foredraget er kjent) (M. Meyer 1971, 126).
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 16/5 1852  
P. Hansen 28/10 1870  
E. Gosse 15/1 1874  
G. Brandes 3/10 1896  
G. Brandes 30/12 1898