• Brev
    Registrant: [JULIUS] WILHELM RYDBERG
    Leveår: 1850–1915
    Kort beskrivelse: svensk skuespiller og teaterdirektør.
1871–75 skuespiller ved Svenska Teatern i Helsingfors. 1875–78 ved Stora Teatern i Göteborg, der han februar 1878 spilte adjunkt Rørlund i Samhällets stödjepelare. 1878–80 ved Kongl. Dramatiska Theatern. 1880–84 igjen ved Stora Teatern i Göteborg, våren 1881 også som direktør etter E. Hillbergs konkurs. Spilte desember 1880 Torvald Helmer i Ett Dockhem, september 1882 boktrykker Aslaksen i De ungas förbund og februar 1883 boktrykker Aslaksen i En folkfiende. 1884/85 direktør for eget selskap med repertoar dominert av lystspill og komedier. 1885/86 leide han Stora Teatern i Göteborg, der han mars 1886 satte opp Fru Inger till Östråt og Gengångare med A. Lindberg og H. Winterhjelm (Rep.base). Måtte avvikle på grunn av sviktende inntekter, og var 1886–88 skuespiller ved Nya teatern i Stockholm og ved Olefine Moes selskap. 1888–91 og 1896–98 direktør for egne reisende selskap. Drev fra 1898 egen agenturvirksomhet i Stockholm (SBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 13/7 1886