• Brev
    Registrant: WERNER [LEOPOLD] SÖDERSTRÖM
    Leveår: 1860–1914
    Kort beskrivelse: finsk forlegger.
Overtok 1888 farens trykkeri i Borgå, men hadde alt tidligere forlagt en del mindre arbeider. Ble på kort tid den fremste forlegger av finskspråklig litteratur (Carpelan 1903, b. 2, 2150; SKB).
 
Omtalt iKommentar
V. Vasenius 25/9 1884