• Brev
    Registrant: WILHELMINE SCHØNBERG
    Leveår: 1864–1936
    Kort beskrivelse: norsk lærerinne.
Datter av Edvard Schønberg, og søster av foregående Henriette Schønberg. Lærerinne ved Bonnevie skole i Kristiania, fra 1904 bestyrerinne. Venninne av Hildur Andersen (Anker 2, 128–29).
 
Mottaker avKommentar
[1891/92]