• Brev
    Registrant: WALTER [MAGNUS] RUNEBERG
    Leveår: 1838–1920
    Kort beskrivelse: finsk billedhugger.
Sønn av dikteren J.L. Runeberg. Utførte under studietiden i København byste av bl.a. M. Wiehe. 1862–76 bosatt i Roma, med et opphold i Finland 1865–67. Utførte 1867 byste av Ibsen i Roma (HU 19, 484; K&E 1, 306). Arbeidet i denne tiden ennå innen den klassiske stil med innflytelse fra renessansen. 1872–73 midlertidig opphold i Finland. Flyttet 1876 fra Roma til Paris, der han snart kom under innflytelse av fransk realisme. Hans fremste arbeider i 1880-årene er statuen av faren Johan Ludvig Runeberg (avduket 1885 i Helsingfors) og av Per Brahe (avduket 1888 i Åbo). Monumentet over Alexander 2. i Helsingfors ble påbegynt 1885 (avduket 1894). Laget dessuten flere portrettbyster, bl.a. av J. Lie (Paris, 1884) og B. Bjørnson (Paris, 1886) (Carpelan 1903; NF; Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
M. Thoresen 3/12 1865  
J. Bravo 16/2 1872  
F. Hegel 25/2 1886