• Brev
    Registrant: WILLIAM [JOHANNES] HONUM
    Leveår: 1860–1914
    Kort beskrivelse: dansk jurist.
1883 juridisk embetseksamen, fra 1886 overrettssakfører i København (Hjorth-Nielsen 1941).
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889