Du er her:
  • Brev
    Registrant: WILHELM [CHRISTIAN LUDWIG] DILTHEY
    Leveår: 1833–1911
    Kort beskrivelse: tysk filosof.
Studerte teologi og filosofi. Tok 1864 doktorgrad og kvalifiserte seg samme år for dosentur. Deretter ansatt i Basel, Kiel, Breslau og fra 1882 i Berlin. Hans meget omfattende studier, som bare delvis ble publisert i hans levetid, omfatter historiske arbeider, bl.a. en rekke litteraturhistoriske studier som inngikk i planene om en bredt anlagt tysk åndshistorie. Fremste utgivelse på dette området er Leben Schleiermachers (bare første bind utgitt, 1867 og 1870). De filosofisk-systematiske arbeidene kretser bl.a. om grunnlagsproblemer i «åndsvitenskapene», die Geisteswissenschaften, et begrep som fikk sitt gjennomslag med Dilthey. Målet var å frigjøre dem fra deres metodiske orientering mot naturvitenskapene, i det Dilthey skilte mellom naturvitenskapelig forklaring (erklären) og åndsvitenskapelig forståelse (verstehen). På dette området utkom 1883 første bind av Einleitung in die Geisteswissenschaften : Versuch einer Grundlegung für das Studium der Gesellschaft und der Geschichte (NDB). Ble kjent med Ibsen i Gossensass 1889 (jf. Katharina Dilthey)
 
Omtalt iKommentar
E. Bardach 7/10 1889