• Brev
    Registrant: VALDEMAR VEDEL
    Leveår: 1865–1942
    Kort beskrivelse: dansk litteraturforsker.
1887 juridisk embetseksamen. Utgav 1888 romanen Stavnsbaand. 1891–98 assistent i Kultusministeriet, 1898–1912 sjef for Københavns kommunes biblioteker. 1895 dosent i almen litteraturhistorie ved universitetet, 1893–1903 foreleser ved kunstakademiet. 1911 ekstraordinær, 1918–33 ordinær professor. Utgav fra disputasen 1890 en lang rekke litteratur- og kulturhistoriske arbeider, det vitenskapelige hovedverket er Middelalderlige Kulturidealer (1901–11, 4 b.). Bidragsyter i Tilskueren (som han redigerte 1901–07), Ny Jord og Nordisk Tidskrift (DBL). Skrev «Om Henrik Ibsens digteriske Manddomsgerning» , i anledning 60-årsdagen (Ny Jord 1888, 244–51), om Ibsen i München i Fra Italien : Indtryk og Stemninger fra en Rejse (1892, 25–26) og om «Ibsen og Danmark» i Henrik Ibsen : festskrift (1898, 55–114). Flere teateranmeldelser samt festskriftartikkelen og tale til Ibsen ved Studentersamfundets fest 1898 er samlet i Firsernes førere : karakteristiker og kritiker (1923) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
30/12 1902  
[januar 1903]  
[februar 1903]