• Brev
    Registrant: [GEORG] VILHELM LYNG
    Leveår: 1827–84
    Kort beskrivelse: norsk filosof.
1858 universitetsstipendiat, med opphold i København og Berlin. 1862 dr. philos. på en avhandling om Schelling, 1869 professor. Ble gjennom M.J. Monrad ført inn i hegelianismen, men ble senere også påvirket av Kierkegaard og Grundtvig. Skrev 1858 i Christiania-Posten nr. 165 om Hærmændene paa Helgeland (HFL; NBL).
 
Omtalt iKommentar
F. Hegel 21/5 1866