• Brev
    Registrant: URSULUS
    Leveår:
    Kort beskrivelse: embetsmann i Østromerriket.
355–61 skattmester (comes sacrarum largitionum). Med keiser Constantius 2. besøkte han 360 ruinene av Amida, der han kritiserte soldatene for manglende mot. Ble muligens av den grunn dømt til døden av de militære ved en domstol Julian hadde beordret. Julian distanserte seg senere fra dommen (DNP).
 
Omtalt iKommentar
J. Løkke 23/11 1873