• Brev
    Registrant: TORKEL HALVORSEN ASCHEHOUG
    Leveår: 1822–1909
    Kort beskrivelse: norsk jurist, økonom, historiker og politiker.
Fra 1862 professor i lovkyndighet, fra 1886 professor i sosialøkonomi. 1868–82 på Stortinget, der han gikk inn for å akseptere parlamentarisme og utvidet stemmerett mot innføring av tokammersystem som konservativ garanti. Publiserte hovedverker både i historie, rettsvitenskap og økonomi: Statsforfatningen i Norge og Danmark indtil 1814 (1866), Norges nuværende Statsforfatning (1875–85) og Socialøkonomik (1903–08) (NBL 2. utg.). Medlem av den sakkyndige komiteen som 1897 underkjente Sigurd Ibsens kompetanse for professorat i sosiologi.
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 11/9 1896