• Brev
    Registrant: THEODORE DE SAUSSURE
    Leveår: 1824–1903
    Kort beskrivelse: sveitsisk forfatter og amatørmaler.
Virksom i Genève (Thieme-Becker). Medlem av kunstjuryen ved verdensutstillingen i Wien 1873.
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 23/8 1873