• Brev
    Registrant: [ALBERT KARL] THEODOR REUSS
    Leveår: 1855–1923
    Kort beskrivelse: tysk journalist m.m.
Virket i 1880-årene som profesjonell sanger. 1885–89 i London som sanger og journalist. Sluttet seg her til Socialist League, med bl.a. William Morris, Edward Aveling og Eleanor Marx Aveling, men ble ekskludert mai 1886 mistenkt for å være prøyssisk politispion. Fra 1889 i Berlin som korrespondent for Central News og London Daily Chronicle, samtidig som han var involvert i ulike teater- og operaaktiviteter. I Daily Chronicle publiserte han 13. august 1890 «Ibsen and socialism» , som Ibsen protesterte på innholdet av. Fra midt i 1890-årene var Reuss engasjert i okkultistiske grupper som han prøvde å få anerkjent i frimurerbevegelsen. Bodde 1906–14 i London, deretter i Sveits og fra 1921 i München (Howe 1978).
 
Omtalt iKommentar
H.L. Brækstad 18/8 1890  
G. Vollmar 22/8 1890