Du er her:
  • Brev
    Registrant: THOMAS [PETER] KRAG
    Leveår: 1868–1913
    Kort beskrivelse: norsk forfatter.
Bror av Vilhelm Krag og far til litteraturhistorikeren Erik Krag. Bosatt i København. Debuterte 1890 med romanen Jon Græff, som i likhet med flere senere har tilknytning til hans hjemlige sørlandsmiljø. Representant for 1890-årenes nyromantikk, med en særegen prosalyrisk stil og tiltagende mystisk-religiøs tendens (NBL 2. utg.). 1894 kom Krag i Græbes Bogtrykkeri i København i besittelse av noen korrekturark til Lille Eyolf som ble kilde til en artikkel i Politiken om stykkets innhold, og som Ibsen reagerte kraftig imot. Krag skrev senere om «Ibsen-Fortolkning paa Scenen : et Bidrag til Forstaaelse, belyst ved ‹Vildanden›» (Teatret (København) 1901–02, 56–59), om Ibsen i Politiken 24. mai 1906 og om Ibsen og oppsetninger av Vildanden og Rosmersholm under overskriften «Den norske maaned» (Urd 22. og 29. august, 5. og 19. september 1908) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
26/11 1900  
 
Omtalt iKommentar
J. Hegel 20/11 1894