• Brev
    Registrant: THOMAS OVERSKOU
    Leveår: 1798–1873
    Kort beskrivelse: dansk forfatter, sceneinstruktør og teaterhistoriker.
1823–43 kongelig ansatt skuespiller. Fra 1830 skrev, oversatte og bearbeidet han en mengde syngespill og komedier. 1849–58 sceneinstruktør ved Det kongelige Theater, utnevnt da J.L. Heiberg ble sjef og avsatt av hans etterfølger. Begynte 1854 utgivelsen av sin store teaterhistorie Den danske Skueplads (DBL). Han tok seg av Ibsen under hans studietur 1852, og Ibsen satte opp flere av hans skuespill.
 
Omtalt iKommentar
Det norske Theater 25/4 1852  
Det norske Theater 16/5 1852  
Det norske Theater 30/5 1852  
Det norske Theater 2/6 1852  
Illustreret Nyhedsblad [18/3 1860]