• Brev
    Registrant: [CHRISTIAN MATHIAS] THEODOR MOMMSEN
    Leveår: 1817–1903
    Kort beskrivelse: tysk oldtidsforsker.
Født i Slesvig og forkjemper for slesvig-holstenernes sak mot danskene. Publiserte 1854–56 sitt hovedverk Römische Geschichte (3 b.), der han i motsetning til tidligere oppfatning så monarkiets grunnleggelse ved Cæsar som en folkets frigjørelse fra aristokratiets åk. Virket fra 1858 i Berlin (SNL). Ibsen lånte 1865 hans Römische Geschichte fra Den Skandinaviske Forenings bibliotek i Roma (Anker 1956b, 174). 1902 tildelt Nobelprisen i litteratur.
 
Omtalt iKommentar
Kirke- og undervisningsdep. (norsk) 16/2 1869