• Brev
    Registrant: THOMAS [JOHANNESSEN] HEFTYE
    Leveår: 1822–86
    Kort beskrivelse: norsk bankier.
Leder av det fremste bankierhuset i Kristiania i siste halvdel av 1800-tallet. Drev en utstrakt mesenvirksomhet og støttet bl.a. Vinje og Bjørnson (NBL; NBL 2. utg.). Bidro 1865 med en større sum (50 spesidaler) til innsamlingsaksjonen for Ibsen, arrangert av Bjørnson, Dunker o.a. (Modalsli 2001, 97). Ibsen besøkte 1874 hans landsted Sarabråten i Østmarka utenfor Kristiania (jf. Edvardsen 2003, 86–88).
 
Omtalt iKommentar
B. Dunker 7/3 1864  
A. Isachsen 16/5 1869  
P.N. Arbo 29/11 1873