• Brev
    Registrant: SVERRE SIGURDSSON
    Leveår: ca. 1150–1202
    Kort beskrivelse: norsk konge 1177/79/84–1202.
Kom 1176 til Norge og hevdet å være sønn av kong Sigurd Munn. Ble samme år leder for de såkalte birkebeinerne. Vant i spissen for disse flere slag mot lendmannsaristokratiet og kongene Erling Skakke og Magnus Erlingsson. Etablert som enekonge etter seieren ved Fimreite 1884. Strid med kirken preget resten av hans regjeringstid (SNL).
 
Omtalt iKommentar
L.L. Daae 4/2 1875