• Brev
    Registrant: LORENZ VON STEIN
    Leveår: 1815–90
    Kort beskrivelse: tysk økonom.
1846 professor i Kiel. Ble 1851 avskjediget etter å ha utgitt La question du Schleswig-Holstein (1848) med tilslutning til de tysk-nasjonale strømninger i hertugdømmene. 1855–85 professor i Wien. I tillegg til hovedverket Verwaltungslehre (1863–68, 7 b.) er han mest kjent for en meget benyttet Lehrbuch der Finanzwissenschaft (1860) (Salmonsen).
 
Omtalt iKommentar
Oscar 2. 20/7 1880