Du er her:
  • Brev
    Registrant: STEN KONOW
    Leveår: 1867–1948
    Kort beskrivelse: norsk språkforsker.
1893 doktorgrad i indisk filologi og sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap i Halle i Tyskland. 1894–96 hjelpebibliotekar ved Königliche Bibliothek i Berlin. 1896 stipendiat ved universitetet i Kristiania, 1899 dosent i indisk filologi. 1900–03 assistent ved George Griersons Linguistic Survey of India. Fullførte i denne perioden også vennen J.B. Halvorsens arbeid med bibliografiske opplysninger til Henrik Ibsens samlede værker (1898–1902; Halvorsen hadde fullført til og med Vildanden). Opplysningene er særskilt utgitt i Bibliografiske oplysninger til Henrik Ibsens samlede værker (Halvorsen 1901). Konow var senere bl.a. professor i Hamburg 1914–19, deretter i Oslo (NBL; NBL 2. utg.).
 
Omtalt iKommentar
A. Larsen 30/4 1900