• Brev
    Registrant: herr SCHMIDT
    Leveår:
    Kort beskrivelse: sønn av Oswald Schmidt i München, bror av Adelheid Schmidt.
 
Omtalt iKommentar
A. Schmidt 2/4 1892