• Brev
    Registrant: SALVE ASLAKSEN HAUGLAND
    Leveår: 1838–92
    Kort beskrivelse: norsk lærer.
1858 privat dimittert student. 1864 reallærereksamen. Var med å grunnlegge og var 1865–67 medbestyrer av spesialskole for teknikere i Kristiania. Fra 1867 adjunkt ved Stavanger lærde og realskole (HFL; Norske Studenter 1893).
 
Omtalt iKommentar
Ukjent 3/9 1873