• Brev
    Registrant: STEPHAN [ABEL] SINDING
    Leveår: 1846–1922
    Kort beskrivelse: norsk billedhugger.
Bror av Otto og Christian Sinding. 1870 på Den kgl. Tegneskole i Kristiania, 1872–74 elev av Albert Wolff i Berlin. Bodde 1880–83 i Roma, deretter i København. 1890 dansk statsborger. Utførte i Roma Barbarkvinne sleper sin sønns lik bort fra slagmarken, et motiv han senere gjentok i flere variasjoner. Det realistiske formspråket brøt med klassisismens harmoniidealer og vakte internasjonal oppmerksomhet. Dette var det første i en rekke arbeider som ble innkjøpt av brygger Carl Jacobsen. 1897 professor ved kunstakademiet i København. Utførte statuene av Ibsen og Bjørnson foran Nationaltheatret i Kristiania (avduket 1899) (NBL; NBL 2. utg.). Sinding utgav 1921 En billedhuggers liv med erindringer bl.a. fra Roma.
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889  
J. Hegel 4/3 1895  
Su. Ibsen [27/4 1895]  
Si. Ibsen 17/6 1895