• Brev
    Registrant: SOPHUS [CHRISTIAN FREDERIK] SCHANDORPH
    Leveår: 1836–1901
    Kort beskrivelse: dansk forfatter.
1862 teologisk embetseksamen. Var deretter lærer. Debuterte 1863 med Digte og utgav de følgende år flere dikt- og novellesamlinger. 1874 doktorgrad på en avhandling om to italienske 1700-tallsdiktere. Ble i 1870-årene preget av G. Brandes’ litteratursyn og utgav en rekke fortellinger, romaner og skuespill i realistisk stil og med demokratisk, folkelig tendens. 1880 innvilget statsbidrag på 1000 kr, 1883 forhøyet til 2000 kr. 1881–84 teateranmelder i Morgenbladet, senere i Tilskueren. Oppholdt seg 1887–90 i utlandet (DBL). Schandorph anmeldte 1883 oppsetningen av En folkefiende på Det kongelige Theater i København (Morgenbladet 3/3) og 1893 bokutgaven av Bygmester Solness (Illustreret Tidende 1/1) (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
6/1 1882  
 
Omtalt iKommentar
B. Harrison 27/2 1889