• Brev
    Registrant: SOPHIE [MAREN] MØLLER
    Leveår: 1840–1920
    Kort beskrivelse: norsk lærerinne og botaniker.
Født i Bergen. Lærerinne ved flere skoler i Kristiania. Utgav 1886 Kvindeemancipationen i Tyskland og dens ledere (særtykk av Aftenposten). Gjorde flere studieturer til utlandet, bl.a. april–juli 1891 for med offentlig stipend å studere hygiene i München, hvor hun ble kjent med Ibsen. Engasjerte seg etter det, mot de medisinske autoriteter, for mer «frisk luft» i klasserommene. 1896 medstifter av Norske Kvinners Sanitetsforening. Skrev flere lærebøker i naturfag og publiserte 1890 en avhandling om moser sammen med den engelske presten og moseforskeren C.H. Binstead. Publiserte 1894 studien Henrik Ibsens Haandskrift (som bilag til Juleaften, med faksimiler), og 1896 Er steilskrift lodret skraaskrift? : skriftteknisk studie (HFL; SNL 4. utg.; Sommerfeldt 1954).
 
Mottaker avKommentar
4/9 1894  
 
Omtalt iKommentar
J. Collin 19/12 1893