Du er her:
  • Brev
    Registrant: JOHN STUART MILL
    Leveår: 1806–73
    Kort beskrivelse: britisk filosof, sosialøkonom og politisk teoretiker.
Sønn av James Mill. Gift 1851 med Harriet Taylor. Forsvarte i sine skrifter erkjennelsesteoretisk empirisme, etisk utilitarisme, økonomisk liberalisme kombinert med sosialpolitiske reformer og representativt styre med garanti for mindretallsrettigheter. Hovedverkene er A System of Logic (1843), Principles of Political Economy (1848), On Liberty (1859), On Representative Government (1861), Utilitarianism (1863, oversatt av G. Brandes 1872), Auguste Comte and Positivism (1865), On the Subjection of Women (1869, samme år oversatt av G. Brandes) og Autobiography (1873) (SNL).
 
Omtalt iKommentar
G. Brandes 30/4 1873