• Brev
    Registrant: [SVEN] ADOLF HEDIN
    Leveår: 1834–1905
    Kort beskrivelse: svensk politiker.
Tilhenger av nærmere politisk sammenslutning i Skandinavia og 1864 talsmann for svensk intervensjon i den dansk-tyske krig. Formulerte 1868 sitt politiske program, som omfattet det radikal-demokratiske krav om almen og lik stemmerett for menn. 1869 innvalgt i Riksdagens andrekammer som Aug. Blanches etterfølger. Førte i sin første periode 1870–72 en nyliberalt preget politikk med vekt på humanitære reformer og utvidelse av borgerlige rettigheter (K&E 1, 328; SBL). Ibsen skrev diktet «Til min venn revolutions-taleren» som svar til Hedin, etter at denne i Stockholm 1869 hadde kalt Ibsen reaksjonær (Koht 1954, b. 2, 37).
 
Omtalt iKommentar
L. Dietrichson 2/3 1871