• Brev
    Registrant: [KARIN] SOPHIE f. Leijonhufvud ADLERSPARRE
    Leveår: 1823–95
    Kort beskrivelse: svensk kvinnesaksforkjemper og forfatterinne.
Utgav 1859–85 Tidskrift för hemmet og 1886–88 etterfølgeren Dagny : månadsblad för sociala och literära intressen. Arbeidet for å skaffe kvinner lettere adgang til arbeid og borgerlig innflytelse og startet 1862 søndags- og aftenskoler for arbeiderdøtre, deretter et renskrivningsbyrå, 1866 lesesalong for kvinner, stiftet 1874 Handarbetets vänner og 1884 kvinnesaksorganisasjonen Fredrika Bremer-Förbundet. Støttet kvinnelige forfattere som Victoria Benedictsson og Selma Lagerlöf. Utgav 1882 Ibsens Gengangere ur etisk synpunkt, basert på foredrag holdt 15. april samme år (SBL; jf. HFL 3, 71).
 
Mottaker avKommentar
[1871/72]  
24/6 1882  
 
Omtalt iKommentar
A.H. Retzius 11/3 1888  
F. Limnell 1/7 1890