• Brev
    Registrant: RAGNA [VILHELMINE] NIELSEN
    Leveår: 1845–1924
    Kort beskrivelse: norsk pedagog og skolebestyrerinne, kvinnesaksforkjemper og publisist.
Søster av Viggo Ullmann. 1862–79 lærerinne ved Nissens skole i Kristiania. 1879 gift med Ludvig Nielsen. Flyttet til Tromsø, der hun 1879–84 var lærer. Ble 1884 separert og flyttet tilbake til Kristiania (ekteskapet oppløst 1888). 1884 medstifter av Norsk Kvindesagsforening, 1886–88 og 1889–95 foreningens formann. Startet 1885 en privat pikeskole som snart også åpnet for gutter og ble utvidet til både småskole, realskole og gymnas. Deltok i en rekke kvinne-, skole- og fredsforeninger m.m. 1901–04 blant de første kvinnelige kommunestyrerepresentanter i Kristiania. 1909–10 formann i Riksmålsforeningen. Ledende representant for kristen spiritisme (NBL 2. utg.). 13. januar 1892 holdt hun foredrag i Norsk Kvindesagsforening om «Hedda Gabler og Thea Elvsted» (publisert i Nylænde 1892, 6, 43–52, også utgitt særskilt), året etter om «Kvinderne i ‹Bygmester Solness›» (publisert i Kvinden og Samfundet 1893, 4, nr. 9, 53–67). 1893 skrev hun også om Bygmester Solness i Politiken 10. mars (Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
11/1 1892  
 
Omtalt iKommentar
Ukjent [16/1 1893]