• Brev
    Registrant: ROLF OLSEN
    Leveår: 1818–64
    Kort beskrivelse: norsk jurist, politiker og forfatter.
Fra 1852 advokat i Risør. Valgt herfra til Stortinget 1854–64. Skrev teaterstykker og deltok i den offentlige debatt om bl.a. teaterspørsmål (Anker 2, 34; HFL). Ibsen satte 1858 opp hans Anna Kolbjørnsdatter (M. Meyer 1971, 159). 1863 satte Olsen frem benkeforslag om å tildele Ibsen diktergasje på linje med Bjørnson, et forslag som ikke kom til realitetsbehandling (HFL 3, 13–14).
 
Omtalt iKommentar
J. Sverdrup [22/11 1859]