• Brev
    Registrant: RASMUS NIELSEN
    Leveår: 1809–84
    Kort beskrivelse: dansk filosof.
1841–83 professor i filosofi. Skrev i 1850-årene en rekke avhandlinger, der han prøvde å forene vitenskap og kristelig tro. Hans forsoningsforsøk vakte stor strid og ble 1866–67 angrepet av blant andre G. Brandes (DBL). 1867 holdt han forelesninger ved universitetet i Kristiania under stor oppmerksomhet (jf. NBL Monrad, M.J.). Utgav 1869–73 månedsskriftet For Ide og Virkelighed sammen med Rudolph Schmidt, Clemens Petersen og Bjørnson (K&E 1, 318).
 
Omtalt iKommentar
R. Schmidt 31/10 1868  
G. Brandes 26/6 1869  
G. Brandes 17/2 1871