Du er her:
  • Brev
    Registrant: PETER TIDEMAND MALLING
    Leveår: 1807–78
    Kort beskrivelse: norsk boktrykker, bokhandler og forlegger.
Etter læreår som typograf, bl.a i et nederlandsk trykkeri, var han 1829–35 faktor hos H.T. Winther i Kristiania. 1835–38 hos Guldberg & Dzwonkowski, der han bl.a. hadde overoppsyn med trykkingen av Norges første illustrerte ukeblad Skilling-Magazin, samtidig som han var forlegger for enkelte av H. Wergelands skrifter. Hadde fra 1838 egne firmaer og var fra 1842 fast etablert i Kristiania med trykkeri, forlag og bokhandel. 1851 medstifter av Den norske Bokhandlerforening. 1857–62 medlem av representantskapet ved Kristiania Norske Theater og september 1862 – juni 1863 av teaterets tilsynskomité (Anker 1956e). 1870–78 formann i Den norske Bokhandlerforening. 1875 solgte han boktrykkeriet til et interessentskap som fortsatte driften under navnet Det Mallingske Bogtrykkeri (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Kirke- og undervisningsdep. 7/4 1877