Du er her:
  • Brev
    Registrant: PHILIPP SCHWEITZER
    Leveår: 1846–90
    Kort beskrivelse: tysk litteraturhistoriker.
Ble kjent med nordisk litteratur under en feriereise til Norge 1868. Studerte fra 1878 nordisk språk og litteratur i Jena. 1881 dr.grad på avhandlingen Die Entwicklung der nationalen Dichtung in Norwegen 1758–1858. Gav senere ut en bok om islandsk historie, språk og litteratur og 1886–89 hovedverket Geschichte der skandinavischen Litteratur (3 b.), der tredje bind, om 1800-tallets litteratur, har et omfattende kapittel om Ibsen. Oversatte Comödie der Liebe (Reclam 1890) (ADB).
 
Mottaker avKommentar
10/3 1889