• Brev
    Registrant: PEDER RINDE
    Leveår: 1844–1937
    Kort beskrivelse: norsk politiker.
Gårdbruker og 1877–1900 og 1906–18 stortingsmann for Bratsberg. Ble formet av Jaabæks bondevennbevegelse og var en av de fremste talsmenn for bondedemokrati mot embetsstyre og for sparsomhet i statshusholdningen (NBL).
 
Omtalt iKommentar
Si. Ibsen 26/7 1895