Du er her:
  • Brev
    Registrant: PETER [MARCUS GJØE] ROSENKRANTZ JOHNSEN
    Leveår: 1857–1929
    Kort beskrivelse: norsk forfatter og journalist.
Fra 1883 journalist i Kristiania Intelligentssedler, 1887–97 i Verdens Gang og Dagbladet. 1899–1917 medarbeider i Morgenposten, samtidig som han leverte en mengde bidrag på vers og prosa til julehefter og tidsskrifter. Redigerte 1898–99 Hver 8de dag. Utgav også en rekke fortellinger og dikt, og var en meget benyttet leilighetsdikter. 1900–05 sekretær i Den norske Forfatterforening (NBL). Skrev dikt til Ibsens 60-årsdag (Verdens Gang 20. mars 1888, nr. 68) og til fødselsdagen 1902 (Verdens Gang 20. mars, nr. 81), dessuten flere andre bidrag samlet i første bind av Passiar (1913, 3 b.) og Om og omkring Henrik Ibsen og Susanna Ibsen (1928) (jf. ellers Ibsen-bibliografien).
 
Mottaker avKommentar
6/1 1892